Mohu použít Thermobox k jakémukoliv odsavači?

Termoizolační klapku Thermobox nelze použít k jakémukoliv odsavači. K otevření klapky je potřeba vyvinout tlak >65 Pa. Záleží tedy na výkonu odsavače po odečtení ztráty tlaku vedením vzduchu potrubním systémem k Thermoboxu. Při nejčastějším použití vedení vzduchu s délkou potrubí okolo 100 cm a jedním kolenem 90° je zapotřebí k otevření klapky výkon odsavače cca 250 m3/h. Pokud odsavač nemá dostatečný výkon na první rychlostní stupeň, lze klapku otevřít vyšším rychlostním stupněm a následně v případě potřeby rychlost snížit. Klapka zůstane otevřena při zachování výkonu cca 200 m3/h. Některé moderní odsavače již spustí vyšší rychlost automaticky z důvodu efektivity odsávání. Rozhodně doporučujeme použit systém Compair 150, který dokáže oproti běžně používaným potrubním systémům snížit ztrátu tlaku až o 80 %.

Lze nastavit sílu odporu pro otevření klapky Thermobox?

Izolační klapka Thermobox má pevně daný odpor 65 Pa pomocí magnetů, které nelze nijak nastavit. Thermobox je složen ze tří lehce oddělitelných dílů s klapkami, z nichž je jedna opatřena termoizolační vrstvou. Je tedy možné použít pouze jednu, nebo dvě klapky a snížit tím odpor pro otevření. I přes tuto úpravu má klapka oproti většině konkurenčních výrobků dobrou nepropustnost vzduchu a tichý chod. Částečně tím ale ztrácí výborné izolační vlastnosti.

Lze vložit Thermobox do potrubí od jiného výrobce?

Umístění Thermoboxu do potrubí od jiného výrobce je možné při dodržení daného průměru. Thermobox 150 je konstruován pro potrubí o vnitřním průměru 150 mm. Teoreticky je možné umístění do potrubí od průměru 148 mm, ale již se tam nevejde přiložené těsnění a budete muset popř. zafixovat Thermobox proti pohybu v potrubí. Při větším průměru, než je doporučených 150 mm musíte použít objemnější těsnící pásku. Ze zkušeností zákazníků, kteří tímto způsobem použili dodatečně Thermobox víme, že to funguje, ale u nových realizací rozhodně doporučujeme originální potrubí Naber z důvodu zachování záruky na funkčnost Thermoboxu. Thermobox 125 je konstruován na vnitřní průměr 125 mm …

Mohu použít k systému Thermobox neoriginální venkovní mřížku?

Venkovní mřížky Naber jsou konstruovány tak, aby měly minimální odpor vzduchu při zachování funkčnosti. Většina konkurenčních mřížek má příliš hustou strukturu mřížky, nebo síťku proti hmyzu, které nejsou u Thermoboxu potřeba a zbytečně snižují průtok vzduchu a zvyšují hlučnost. Proto doporučujeme originální mřížky. Většina mřížek Naber má v sobě již instalovanou základní zpětnou klapku. Při použití systému Thermobox klapku z mřížky odstraňte.

Lze použít Thermobox i do svislého potrubí?

Použití do svislého potrubí je možné, ale je potřeba počítat s dostatečným výkonem odsavače pro otevření klapky >65 Pa.

Je lepší použít k přechodu z hranatého potrubí na kulaté F-UR (4043048), nebo F-bion (4043002)?

Záleží na tom, jestli Vám nevadí náběh potrubí v ohybu u varianty F-bion, kde potřebujete více místa např. v prostupu stropním podhledem. Přechodka F-UR je z důvodu menšího rozměru a výhodnější ceny prodávanější, ale k výkonným odsavačům je vhodnější F-bion díky ještě dokonalejším vlastnostem. Obě varianty jsou ve srovnání s konvenčními 90°ohyby bez technologie vedení vzduchu lepší ve tlakové ztrátě, a to až o 80 % u deflektoru F-bion.

Jak daleko od stěny mám umístit 90° koleno R-RBV (kolik cm má mít přesah potrubí ze stěny)?

Správné umístění kolena R-RBV je velice důležité a při nesprávné přípravě mohou nastat problémy s dopojením k odsavači. Záleží na tom, jestli budete potrubí napojovat k digestoři instalovanému do skříňky kuchyňské linky, nebo komínovému odsavači. U odsavače ve skříňce je předpoklad, že 90° koleno budete moci zakrýt korpusem skříňky a nezáleží Vám tedy tolik na vzdálenosti konce kolene od stěny. Důležitý je pro Vás rozměr středu příruby digestoře od stěny, který by měl jít v ose s 90°kolenem. Pokud je kraj příruby digestoře vzdálen od stěny např. jenom 20 mm, budete muset 90°koleno R-RBV již částečně zapustit do stěny. Koleno by tedy mělo být nasazeno na potrubí, izolováno PVC páskou k tomu určenou (položka 4021128) a následně zevnitř vloženo do připraveného otvoru. Po dosažení požadované vzdálenosti může být potrubí fixováno nízkoexpanzní pěnou. Druhou možností je obnažení potrubí ve zdivu do hloubky 23mm tak, aby bylo možné koleno později nasadit. Potrubí by mělo být vyspádováno ven ve sklonu cca 2 stupně. Pokud již koleno nelze zapustit do stěny, není to zásadní problém a dopojení k přírubě odsavače provedete pomocí flexi potrubí (4052019, 4052021, 4023009 …) zešikma tak, aby bylo co nejvíce napnuté a upevníte pomocí sponek. U komínového odsavače platí to samé, ale musíte si dát pozor na velikost krycího komínu odsavače. Lze sice v krajním případě také napojit odsavač pomocí flexi potrubí, ale již Vám při menším rozměru krycího komínu odsavače může narazit 90° koleno na vnitřní stranu komínu a vzduchovod tak nezakryjete. Hloubka 90° kolene R-RBV flow 150 je 211,5mm tzn., že v případě přesahu potrubí ze stěny 23 mm (hloubka spoje 90° kolene tzn. lem kolene až u stěny) zakryjete vzduchovod u běžných odsavačů s hloubkou komínu 250 mm, ale u odsavačů s hloubkou komínu např. 190 mm již vzduchovod nezakryjete a budete muset situaci řešit dodatečným zapuštěním kolene do stěny, nahrazením konvenčním 90° kolenem (větší ztráta tlaku až o 80%), nebo změnou modelu odsavače.