Šířka digestoře je rozhodující pro optimální výkon odsávání!

Šířka digestoře je rozhodující pro optimální výkon odsávání!

Optimální šířka digestoře

Čím dále je digestoř s odsáváním nahoru od varné desky, tím širší by měla být, aby byla pára dobře zachycena. Pro varné desky široké 60 až 70 cm je ideální digestoř 90 cm. Pokud je varná deska široká 90 - 100 cm, měla by mít digestoř šířku 120 cm.

Správný výkon digestoře

Závisí to na typu odsavače, jeho poloze a objemu místnosti. Průtok vzduchu se měří v metrech krychlových vzduchu za hodinu (m³ / h). Evropská směrnice o ekodesignu 2009/125 / ES omezuje maximální výkon vzduchu při nejvyšším normálním nastavení na 650 m³ / h. Intenzivní úroveň může poskytnout ještě vyšší úroveň výkonu, ale po určité době se musí automaticky vypnout.

Recirkulační digestoře potřebují vyšší výkon

Recirkulační digestoře potřebují vyšší výkon, než digestoře napojená na odtahové potrubí, protože pachové filtry snižují jeho výkon. Totéž platí, pokud je velmi dlouhé nebo špatně naplánované odtahové potrubí. Pro takové případy jsou uvedeny navýšení výkonu v následující tabulce. S použitím komponentů Naber COMPAIR ® dostanete z odsavače ten nejvyšší výkon.

Tabulka uvádí příklad doporučeného minimálního a maximálního výkonu pro 2,5 metrů vysokou kuchyň. Kuchyňský profesionál vypočítá správný výkon pro vyšší místnosti, speciální půdorysy a jednotlivé kombinace zařízení.

Plocha kuchyně
m2
Minimální výkon
m3/h

Maximální výkon
m3
/h

Maximální výkon
s navýšením*
m3/h
10 150 300 400
20 200 450 600
30 250 600 650
40 300 650 650

* Navýšení se doporučuje pro systémy cirkulace vzduchu a neoptimálního vedení odpadního vzduchu.

Výměna vzduchu 1 / h.

Zdroj: Výňatek z listu AMK-MB-008 koncept 04/2018 pracovní skupiny Die Moderne Küche e.V. www.amk.de